Ülkemiz 2004 Yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS) taraf olmuştur ve söz konusu Sözleşme gereğince İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerini hazırlayıp BMİDÇS Sekretaryaya sunmakla yükümlüdür.
Bu kapsamda bu site ülkemizin Ulusal Bildirimlerinin ve İki Yıllık Raporlarının hazırlanması sürecini kolaylaştırmayı ve bu konunda bir arşiv oluşturmayı amaçlamaktadır. Söz konusu Raporların hazırlanması amacıyla veri girişi yapmak için tıklayınız. Son Güncelleme:13.05.2015 03:22

Tamamlanan Ulusal Raporlar

“Ülkemiz 2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS) Taraf olmuştur. BMİDÇS Ek-I Tarafı olarak Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele etmek için politika geliştirmek ve uygulamak ile mevcut sera gazı emisyonlarını ve emisyonlarla ilgili verileri BMİDÇS’ye bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz 1. Ulusal Bildirimini  2007 yılında, 5. Ulusal Bildirimini 2013 yılında BMİDÇS’ye sunmuştur.